Jeżeli chce się istotnie skrócić okres szukania mieszkania pod zakup warto jest właściwie przygotować się do takiego procesu dokonywania zakupu. Przede wszystkim warto jest określić środki finansowe, które należy przeznaczyć na zakup mieszkania a jednocześnie sprecyzować także źródła finansowania. Jest to szczególnie istotne w sytuacji gdy nie posiada się własnych środków finansowych, które pozwalają na sfinansowanie zakupu mieszkania, ale niezbędne staje się skorzystanie z kredytów, które pozwalają na współfinansowanie zakupu mieszkania, kiedy niezbędne jest sprawdzenie czy bank będzie w stanie zapewnić taki kredyt w określonych warunkach finansowych.
Jednocześnie istotne jest by sprecyzować jak mieszkanie ma wyglądać. Odnosi się to zwłaszcza do powierzchni użytkowej, gdzie warto między innymi myśleć także o przyszłych potrzebach, takich jak choćby powiększenie rodziny.